Pályázatunk bemutatása

Iskolánk legújabb nyertes pályázata a Nemzeti Tehetség Program keretében valósul meg.

Öt ütőszakos növendékünknek biztosítsunk tanórán kívüli tehetséggondozást, specifikus fejlődést, mely módszerek túlmutatnak a hagyományos, számukra már jól ismert és alkalmazott tananyagon. Többféle módszert szeretnénk megismertetni és a gyakorlatban elsajátítani a gyerekeknek úgy, hogy az önálló, otthoni gyakorlásukat nagyban segítsék és alkalmazni tudják, fejlesztve ezzel önmagukat és technikai-elméleti tudásukat. Egyik ilyen zenészek számára kiemelten fontos módszer az ún. Kovács-módszer, mely arra hivatott, hogy a fizikai állóképességet úgy gondozza, hogy beépítve, a gyerekek otthoni illetve az órai gyakorlásokban kedvezően hasznosítani tudják. A sokféle gyakorlat bemutatásával és kipróbálásával, minden növendék egyénre szabottan tudja használni, óvva ezzel egészségét. A projektet gondozó pedagógus jelenleg is hatékonyan alkalmazza munkájában Kovács-módszert, igyekszik adaptív módon alkalmazni azt a tehetséggondozásban.
Ötvözi azzal a módszerrel, mely ütős hangszerek használata nélkül fejleszti a gyerekek ritmusérzékét, megmutatva a ritmikai összefüggéseket. Különböző tárgyak használatával, mely a megszokottól abszolút eltérő pl. fadarabok, különböző hosszúságú műanyag csövek, papírzacskók vagy akár szemetes kukák bevonásával próbálja felébreszteni a gyerekekben azt a fajta zenei kreativitást, amely a hagyományos zenetanulásnak nem része, azonban éppen a meghökkentő tárgyak használata miatt inspiráló. Ezek a kreatív zenei gyakorlatok még inkább felkeltik a gyerekek érdeklődését és segítséget nyújtanak a memória és a rögtönzési készség fejlesztéséhez, a figyelem összpontosításához és a társas zenélés gyakorlásához. Programunk meghívott előadója is szervesen kapcsolódik ahhoz a célkitűzésünkhöz, hogy a megszokottól eltérő módon és eszközökkel segítve az ütős gyerekeket, különféle operadarabokon keresztül bemutatva, hogy milyen sokszínű az ütőtanulás. Mind e mellett a koncertlátogatás is betekintést enged az ütősök zenei sokszínűségébe és alternatívát kínál.

utos_csapat
Ilusztráció

A már meglévő hangszertechnikai ismeretek kibővítése az új módszerekkel nagyobb teret biztosít az improvizációs készségek elsajátításához. A kreatív zenei gyakorlatokon keresztül a gyerekek tudásanyagát és zenei érzékenységüket szeretnénk finomítani. Célunk megismertetni a tanulókkal a zene kifejezőeszközeit, eszköztárát akár a nem megszokott eszközök megismertetésével és kipróbálásával. Ez a pályázati program olyan teret biztosít, mely lehetőséget ad célkitűzéseink megvalósításához.

Pályázatunk várt rövidtávú eredménye természetesen a programunkat záró foglalkozás ahol a megtanult zenedarabok bemutatásra kerülnek. A tárgyiasult alkotások azok a művek lesznek, melyek elsajátítása során a gyerekeket bevontuk azon gyűjtőmunkába is mely gyűjtések alkalmával találhatták meg saját „hangszereiket” (pl.: fadarabok, kövek, szemeteskukák). A zeneművek megszólaltatása a különleges eszközök használatában rejlik, megmutat, hogy a kreativitás szoros kapcsolatban áll a zenetanulással.

emet_ntp_logo