Iskolánkról

A művészetoktatás története Balmazújvároson több mint négy évtizedes múltra tekint vissza. 1968. szeptember 1-jén Balmazújvároson elindult az intézményes zeneiskolai oktatás. Ennek az alapfokú művészetoktatási intézménynek a célja a tanulók zenei készségének fejlesztése, zenei műveltségük megalapozása, a tanulók felkészítése szabadidejük tartalmas eltöltésére, amatőr társas muzsikálásra, valamint a zenei pályára alkalmas tanulók felkészítése a szakirányú továbbtanulásra. A zeneiskola létesítése jelentős lépés volt a község kulturális életében, a zenei ízlés továbbfejlesztésében.

A művészeti iskola épületeA kezdetben zenei nevelést végző intézmény az évek során több művészeti ággal bővült, így egyre szélesebb lehetőségeket biztosítva a beiratkozó tanulók számára. Az évek során az iskolában végzett tanulók az országos és nemzetközi művészeti élet részeivé váltak. Nagy büszkeség, hogy az iskolánkban több itt végzett tanuló mára már tanárként van jelen az iskola életében. Iskolánk 2007-ben „Kiválóra minősített művészetoktatási intézmény” címet kapott. Jelenleg 320 növendék tanul intézményünkben (2022. szeptember). Zeneművészeti ágon tíz tanszakon 24 különböző hangszeren, valamint táncművészeti ágon, néptánc tanulására van lehetősége a tanulóinknak.

A művészeti nevelés biztosítja a személyes tapasztalatszerzést, mint tanulási módszert. A tanulók élményszerűen tapasztalják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, táncművészetben ötvöződnek. A művészeti neveléssel lehetőséget biztosítunk arra, hogy minden tanuló élje át valamely területen a siker élményét, és ezzel fejlődjön önismerete és erősödjön egészséges önbizalma. A művészeti nevelésünk megalapozza a tanulók esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az értékes alkotások iránti igényét.

Iskolánk eredményei között fontos megemlíteni, hogy a művészeti pályán továbbtanuló növendékek száma a kezdetektől indulva már túlhaladta százat (jelenleg 125). A felsőfokú tanulmányokat végzettséget szerzett tanulóink közül többen neves zenekarok tagjai lettek, vagy a tanítást választották hivatásuknak, de többen közülük iskolánk tanárai lettek.

Iskolánk kiemelt feladatai:

A Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola elsődlegesen a tankerület településein élők számára biztosítsa az alapfokú művészetoktatáson belül a zeneművészeti és táncművészeti ág tantárgyainak tanulási lehetőségét. Ezért alakított ki a helyi oktatási-kulturális intézményekkel, önkormányzatokkal szoros együttműködést.

Feladatunk, hogy az általános iskolai oktatás rendszerében való változásokat megismerjük, a művészeti iskolai oktatás rendszerével összehangoljuk, ennek lehetőségeiről a szülőket, tanulókat megfelelően tájékoztassuk, különösen a következő év beiskolázási időszakában.

Nagy hangsúlyt fektetünk a külső kapcsolatrendszerünk bővítésére. Továbbra is fontosnak tartjuk a találkozókon, fesztiválokon való részvételt kiemelkedő tehetségű növendékeinkkel és zenekarainkkal, illetve az eddigi gyakorlatnak megfelelően helyt adni a Balmazújvároson rendezendő zenei eseményeknek, találkozóknak, szakmai fórumoknak.

Havonta két alkalommal növendékhangversenyt tartunk, a tanszakok évente két hangversenyt szerveznek, kiemelt rendezvényeink az adventi hangverseny, szolfézsverseny, valamint a hangszeres tanulmányi verseny. Nyári programjaink az Országos Trombitástábor, a Nemzetközi Kürtkurzus, valamint a volt növendékeink hangversenye.

Ezen belül fontosnak tartjuk:

  • Kamaracsoportok és zenekarok munkájának továbbfejlesztése, szakmai színvonal növelése, zenei táborok szervezése.
  • Tehetséggondozás – versenyeken, fesztiválokon, találkozókon való részvétellel egyéni és csoportos lehetőségek igénybevételével.
  • Felzárkóztatás – képességekhez mérten megvalósított fejlesztés az átlagos képességű tanulóinknál, csoportokba való bevonással.
  • A pedagógiai munka, folyamatos értékelése révén az egyéni munka ösztönzése, a szakmai munka, folyamatos fejlesztése.
  • Gazdaságos és jogszerű működtetés a fenntartói és működtetői elvárások szerint, finanszírozási terv készítése a programtervhez kapcsolódóan.
  • Az iskola külső megítélésének folyamatos javítása, illetve a szakmai célok mentén a település kulturális és hagyományőrző programjaiban való rendszeres részvétel, kiegészítve a tankerületen belüli feladatvállalásokkal.
  • Igények megismerése és azokhoz való igazodás tankerületi és települési szinten.
  • Intézményünk regisztrálása a Nemzeti Tehetségpont hálózathoz.

Telephelyek indítása:

Iskolánk életében nagy előrelépés, hogy a Köznevelési Törvény szellemében lehetőségünk nyílt a művészeti oktatáshoz való hozzáférést biztosítani a Balmazújváros járás településein élő tanulók számára.  Így 2017 szeptemberétől telephelyünk működik Hortobágyon, Tiszacsegén és Újszentmargitán is.